Home / Tag Archives: Left 4 Dead 2

Tag Archives: Left 4 Dead 2

Addons cơ bản cho game Left 4 Dead 2 Steam

Addons L4D2 cơ bản hỗ trợ nhiều hơn 4 người chơi trong chế độ Coop, Realism, Survival trên Steam. Trước khi sử dụng vui lòng đọc kỹ bài viết. Clip hướng dẫn bật plugin cho ai chưa biết: https://youtu.be/S7GLx-FZo44 Addon sử dụng một số tools sau để hỗ trợ nhiều hơn 4 …

Read More »