Share code get link mp4 các server Google (Picasa, Photos, Drive)

Đây không phải code của mình tự viết ra, mà mình edit lại từ nhiều code có sẵn trên mạng.

Các bạn vào link sau copy code lưu thành 1 file php nhé

 

1. Server photos.google.com

Cách sử dụng: Upload code lên host rồi chạy link dạng http://domain.com/photos.php?link=https://photos.google.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

2. Server drive.google.com

Update 20/09/2017: Thay đổi kiểu get link sạng dạng download.

Cách sử dụng: Upload code lên host rồi chạy link dạng http://domain.com/drive.php?link=https://drive.google.com/file/d/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/view

 

3. Server picasaweb.google.com

Cách sử dụng: Upload code link host rồi chạy link dạng http://domain.com/picasa.php?link=Link picasaweb.google.com đã được mã hóa base64.

Tại sao lại phải mã hóa base64 ? Vì link album picasa có dấu # trình duyệt ko đọc được dấu # nên nó chỉ get được video đầu tiên trong album, vì thế ta phải mã hóa link cho mất dấu # đi để nó get đúng video.

Lưu ý: Picasaweb đã đóng cửa và chuyển hướng sang get.google.com nên code trên chỉ hỗ trợ link dạng album, không hỗ trợ link dạng /lh/photo/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *