Home / Lập trình / Share code get link mp4 các server Google (Picasa, Photos, Drive)

Share code get link mp4 các server Google (Picasa, Photos, Drive)

Đây không phải code của mình tự viết ra, mà mình edit lại từ nhiều code có sẵn trên mạng.

Các bạn vào link sau copy code lưu thành 1 file php nhé

 

1. Server photos.google.com

Cách sử dụng: Upload code lên host rồi chạy link dạng http://domain.com/photos.php?link=https://photos.google.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Code get link Photos (bấm vào đây để xem)

Code get link Photos (bấm vào đây để xem)

 

2. Server drive.google.com

Update 20/09/2017: Thay đổi kiểu get link sạng dạng download.

Cách sử dụng: Upload code lên host rồi chạy link dạng http://domain.com/drive.php?link=https://drive.google.com/file/d/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/view

Code get link Drive (bấm vào đây để xem)

Code get link Drive (bấm vào đây để xem)

 

3. Server picasaweb.google.com

Cách sử dụng: Upload code link host rồi chạy link dạng http://domain.com/picasa.php?link=Link picasaweb.google.com đã được mã hóa base64.

Tại sao lại phải mã hóa base64 ? Vì link album picasa có dấu # trình duyệt ko đọc được dấu # nên nó chỉ get được video đầu tiên trong album, vì thế ta phải mã hóa link cho mất dấu # đi để nó get đúng video.

Lưu ý: Picasaweb đã đóng cửa và chuyển hướng sang get.google.com nên code trên chỉ hỗ trợ link dạng album, không hỗ trợ link dạng /lh/photo/

Code get link Picasa (bấm vào đây để xem)

Code get link Picasa (bấm vào đây để xem)