Home / Thủ thuật / Hướng dẫn cài đặt windows XP ảo trên VMware để chơi TSBDY

Hướng dẫn cài đặt windows XP ảo trên VMware để chơi TSBDY

Lưu ý: Cách này chỉ dành cho bạn nào sử dụng máy có cấu hình cao win 64-bit, vì phần mềm VMware phiên bản mới sau này chỉ hỗ trợ win 64-bit, nếu bạn dùng win 32-bit thì download phiên bản 10 trở xuống nhé, mình không dùng 32-bit nên không thể hướng dẫn được.

Chuẩn bị download phần mềm VMware và Windows XP .iso

Link download VMware: https://ltpvn.net/go/vmware
Link download windows XP: https://ltpvn.net/go/winxp