Home / Tải phần mềm / Download VMware Workstation – Phần mềm tạo máy ảo tốt nhất

Download VMware Workstation – Phần mềm tạo máy ảo tốt nhất

VMware Workstation sẽ giúp người dùng nhanh chóng cài nhiều hệ điều hành khác nhau trên máy thật, chương trình hỗ trợ cài nhiều hệ điều hành khác nhau như Ubuntu, Linux, Salax, Windows…. trong quá trình cài đặt người dùng có thể thay đổi dung lượng của ổ đĩa cứng cài đặt hệ điều hành, thay đổi tốc độ, vi xử lý của máy ảo… một cách dễ dàng và nhanh chóng, ngoài ra, chương trình còn cho phép người dùng thiết lập thay đổi kết nối mạng cho máy ảo.

Download VMware Workstation Pro 12.5.2

Link Download VMware Workstation 12.5.2

Link Fshare.vn: https://www.fshare.vn/file/PFTJXTZ8VIK5
Link Tenlua.vn: https://tenlua.vn/kotexdammau/0837e628e70e6f00183a/vmware-workstation-full-12.5.2-4638234.rar
Link trang chủ: https://download3.vmware.com/software/wkst/file/VMware-workstation-full-12.5.2-4638234.exe

Key:

5A02H-AU243-TZJ49-GTC7K-3C61N
AG5DH-8HF42-081UZ-XDM5C-X3UD6
AZ5EA-A2Y45-H893Y-ZYZZT-Z6RYD
CA118-A0Y1M-089YQ-Y4XE9-PQAG0
CA5H2-64Z1J-489PQ-UWNQZ-ZZ2A0
CC5RR-46D43-080PY-TXWGX-QAKW6
CV3T0-DYGDK-480RY-LNZ7T-YU2F4
CY5M8-FGF42-M8DUQ-AMY7G-NAH92
CY740-8MG55-H8ELQ-VQN7E-MP0C4
CZ3WA-AXZ8Q-489VP-A6Z7V-P20Z4
FZ59H-2QDE5-M8EZP-DNPZ9-N6AC8
GV1H2-D4F95-089EP-ZNM7C-WCKR2
GY1NR-A5XD4-0815Y-GGQQT-ZA8ED
GZ1H2-6FD80-0843Z-4GMQC-PVUR2
GZ3N2-02WE2-489ZZ-UEYXG-PG8V2