Addons cơ bản cho game Left 4 Dead 2 Steam

Addons L4D2 cơ bản hỗ trợ nhiều hơn 4 người chơi trong chế độ Coop, Realism, Survival trên Steam. Trước khi sử dụng vui lòng đọc kỹ bài viết. Clip hướng dẫn bật plugin cho ai chưa biết: https://youtu.be/S7GLx-FZo44 Addon sử dụng một số tools sau để hỗ trợ nhiều hơn 4 …

Read More »

Share code get link mp4 các server Google (Picasa, Photos, Drive)

Đây không phải code của mình tự viết ra, mà mình edit lại từ nhiều code có sẵn trên mạng. Các bạn vào link sau copy code lưu thành 1 file php nhé   1. Server photos.google.com Cách sử dụng: Upload code lên host rồi chạy link dạng http://domain.com/photos.php?link=https://photos.google.com/xxxxxxxxxxxxxxxxxx   …

Read More »