Lý Thành Phúc Blog Blog

Left 4 Dead 2 Custom Maps

Map được reupload lại từ gamemaps.com vì lý do mạng VN tải trên gamemaps như shit. Timelords – Zombie Blackout Extended (v5.1 Complete – 313 MB) – Reupload: 17/04/2018 Download: Link Gamemaps – –...

Addons cơ bản cho game Left 4 Dead 2 Steam

Addons L4D2 cơ bản hỗ trợ nhiều hơn 4 người chơi trong chế độ Coop, Realism, Survival trên Steam. Trước khi sử dụng vui lòng đọc kỹ bài viết. Clip hướng dẫn bật plugin cho...